REGLAMENT

- Utilitzar l’enginy per a descobrir noves formes o estratègies per resoldre un trajecte qualsevol.

- La norma bàsica és realitzar un trajecte d’un lloc concret a un altre, sense tocar el terra, voreres, asfalt o camins varis, a no ser que sigui imprescindible per a seguir avançant en el trajecte.

- Les zones que no són vorera ni asfalt, es denominen: “Zones lliures”.

- Les zones de vorera o asfalt: “Zones vorera o asfalt”.

- En cas que l’ única forma de travessar el tram sigui trepitjant una zona vorera o asfalt, es poden utilitzar passos, que s’aniran comptant per saber-ne el total.

- Quan utilitzes passos, mai es pot tenir els dos peus a la vorera o l’asfalt. Diguem que un peu és “fallo”, que es comptaran, i dos peus, “fiasco”, com en el trial, per tant, s’hauria de tornar a repetir el tram des de l’última “zona lliure”, o comptar passos i “fiascos”.

- L‘objectiu del joc és utilitzar el mínim de passos per resoldre el trajecte.

- També es pot anotar el temps transcorregut en el trajecte, si es creu necessari.

- Un no pot pujar-se sobre superfícies elevades, ni arriscar-se a fer-se mal o espatllar el taulell de joc, que, en aquest cas, és el mobiliari urbà.

- Es tracta de desplaçar-se en horitzontal a l’alçada màxima d’una propia gambada. No es pot saltar de superficies elevades, des de les que s’hagi d’aterrar amb els dos peus plantats per amortir el cop. No es tracta d’una activitat que valori el risc sinó l’enginy.

- Si vols publicar un tram que has fet pots penjar el vídeo en el Facebook, indicant el teu nom, el nom de la via que acabes d’obrir i els passos.

- El vídeo pot ser en qualsevol format i realitzat amb el mòbil, càmera de fotos, càmera de vídeo. I, pot estar editat, incorporant lletres, música… o no.

- Una altra norma més important, que no tocar vorera o asfalt, és la de no pujar-se sobre superfícies elevades, no arriscar-se a fer-se mal o espatllar el taulell de joc, que en aquest cas, es el mobiliari urbà.

No hay comentarios:

Publicar un comentario